Prostorni planer

Geoprostorne osnove životne sredine postoje kao naučno-stručni smer na Geografskom fakultetu od 2000.-te godine

Životna sredina je veoma važan aspekt planiranja prostora.

Ukoliko želite da uređujete ovu stranicu ili želite da samo neki sadržaj bude objavljen, pošaljite na andrejagreen@gmail.com  zajedno sa svojim podacima.

U Srbiji je stopa reciklaže između 6-8%, u Japanu iznosi preko 90%